Zaniknuté chaty

Približne 2 km západne od chaty Erika v lokalite „Nad Žliabkami“ stála v nadmorskej výške cca 950 m v minulých storočiach Redrichova chata. Jej základy možno vidieť ešte aj dnes tesne nad cestou vedúcou od chaty Erika na Poljanku. Po chate boli nazvané severnejšie situované čistinky na vysunutom svahovom chrbte – Redrichove lúky.

Čas zavial stopy po ďalšej predvojnovej chate zvanej „Bärenbrunnen“, ktorú postavili na severnom úbočí hlavného hrebeňa medzi Bielym kameňom a Trohankou.

Na juhozápadných svahoch Pálenice, tesne pod hornou hranicou lesa, stál ešte v päťdesiatych rokoch minulého storočia salaš, z ktorého ostali už iba kamenné základy. Popri nich vedie úzky lesný chodník na chatu Erika, vyúsťujúci 300 m pred chatou na hlavnú cestu.

Na severnom úbočí Kojšovskej hole, asi 400 m pod vrcholom, si postavili trampi malý zrub s otvorenou knihou prírody zvaný Aboď. Zrub však zhorel po zásahu bleskom.

V hornej časti doliny Rieky, 1 km juhovýchodne od vrcholu, v zákrute lúčnej  cesty ešte v hôľnych lúkach, sú badateľné zvyšky maštale.