Túra s Čeňkom Čermákom – Po stopách banskej histórie

Zaujímavosti:

Štôlne, odvaly a pramene

Piknik pri loveckej chate sv. Mateja

Vyhliadka a maliny v sedle Harklova

 

Túra zo Zlatej Idky do Poproča nám priblíži nielen krásy južného úpätia Kojšovskej hole, ale aj tunajšiu bohatú zlatú a striebornú banícku minulosť. Celá táto oblasť bola odpradávna známa svojím rudným bohatstvom, ktoré pripomínajú opustené a zavalené ústia štôlní, prepadliská a odvaly.

Už v 14. storočí sa v tejto oblasti ťažilo zlato, striebro, antimón a neskôr aj meď. Odborníci tu evidujú 24 rudných žíl a 63 štôlní, ktorých vodorovná dĺžka sa odhaduje na 60 km. Od roku 1349 sa obec volala Arany – Ida a neskôr sa zlato, ktoré sa tu ťažilo, dostalo i do názvu obce.

Túru začneme v najnižšie ležiacej časti obce – v zlatoidskej Réke. Pôvodne sa tu ryžovalo zlato prepieraním zlatonosného piesku. Neskôr tu bola medená huta a v roku 1822 sa výstavbou ďalších hutníckych objektov, skladísk, pražiarní, mlynu a amalgámovne stala samostatnou obcou s vlastnou administratívou. Dodnes sa zachoval objekt bývalej správnej budovy (teraz pohostinstvo) a klopačka s malým baníckym múzeom. Cestou do hornej časti obce na úbočí Kostolca a Všetkýchsvätých (môžeme ju vidieť hore nad cestou) minieme baňu Michalka. Nad nimi boli štôlne Jeremiáš, Gápel a Hedviga.

Od zákruty hlavnej cesty v hornej časti Zlatej Idky pokračuje naša trasa spoločne s modrou a zelenou značkou nad ihriskom a parkoviskom ku skládke dreva. V tomto mieste odbočíme z horskej cesty vedúcej k chate Erika doľava. Zelená značka nás za štvrťhodinku privedie príjemnou lesnou cestou k údolnej zastávke sedačkovej lanovky. Potom okolo čajovne lyžiarskou skratkou zídeme k rekreačnému zariadeniu, ktoré vybudovali Hutné stavby. Nachádzame sa v hornej časti Gminianskeho údolia. Cvičná lúka s malými zrubmi detského tábora Vatra a tunajšie okolie sú v zime miestom pre vyznávačov bieleho športu.

Vo výstupe postupujeme po zelenej značke okolo spodného stanovišťa kotvového vleku nad hotelom až k hornej skládke dreva, za ktorou odbočíme prvou už neznačkovanou lesnou cestou vľavo dole do údolia potoka Idy ku štôlni Ludovika. Uvidíme prastaré haldy a odvaly. Až sem sa dá dostať kratšou a pohodlnejšou cestou od bane Michalka v časti Zlatej Idky nazývanej Koncuvieska, a to cez Rajštôlňu, osadu Hutná a odvalové haldy bane Kumšt. Pri Rajštôlni sa zachytáva  výborná pramenitá voda z otváracej štôlne Bräuner.

Od Ludoviky hore údolím po 250 m odbočuje z cesty do protisvahu vľavo ďalšia lesná cesta, ktorá miernym stúpaním traverzuje kótu 947 – Hrb. Vychádza na rozľahlú malinovú čistinku. Na jej hornom konci pod lesom je pôvabná lovecká chata sv. Mateja (Kovačička) s výdatným prameňom a lavičkami ako stvorená na rodinný piknik. Po oddychu zídeme na širšiu lesnú cestu vedúcu pod chatu do sedla Harklova s pekným výhľadom na Kojšovskú hoľu s orientačnou kupolou meteorologickej radarovej stanice, na Kobyliu horu s vykrývačom a na banskú obec Poproč.

Z Popovej lúky v sedle Harklova odbočíme šikmo vpravo klesajúcou lesnou cestou do Petrovej doliny, ktorá klesá v zákrute k potoku Olšava, pri ktorom sú odvaly z bývalej bane Agnes.

O niečo nižšie prejdeme cez bývalú prevádzku antimónových baní, neskoršiu výrobňu súčiastok na bicykle. Opodiaľ vyjdeme z lesa pri hoteli Vlčia dolina do rekreačnej chatovej oblasti Poproča. Zľava sa pripája zelená značka, prichádzajúca od pútnického miesta a kaplnky sv. Anny. Okolo futbalového ihriska vojdeme do veľkej obce Poproč. Jej banícku minulosť pripomínajú za humnami ďalšie bane – Fortuna a Rúfus. V samotnej obci, ktorej názov je odvodený od ľudového názvu prapoč (papradie), stojí za pozornosť rímskokatolícky kostol všetkých svätých v barokovo-klasicistickom slohu. Po náročnej trase nám príde iste vhod občerstviť sa v pizzerii Na Brodze alebo v pohostinstve Baník.

Na túre zo Zlatej Idky do Poproča zdoláme za päť a pol hodiny popísanú trasu dlhú 16 km s prevýšením 425 m. Túru odporúčam naplánovať na júl, kvôli sladkým malinám na čistinke Harklova. V tomto prípade sa túra predĺži o čas zbierania malín.

Odporúčaná mapa: Volovské vrchy – Košice č. 136