Mierové stĺpy

Juhozápadný svah Kojšovskej hole skrášľuje 49 mierových stĺpov. Sú inštalované v podobe troch trojuholníkov na rozlohe 340 m² približne  250 m od meteorologickej radarovej stanice na súkromnom pozemku Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti Kojšov. Toto miesto dostalo názov Mierová hora. Mierové stĺpy bielej farby boli ručne vyrobené z plastu v USA v štáte Michigan a s nápisom „Nech pokoj vždy vládne na Zemi, nech je mier na Slovensku“ symbolizujú mierové snaženie  všetkých ľudí bez rozdielu  rasy, náboženského vyznania a politického presvedčenia.

Tento zámer sa začal realizovať prvýkrát v Japonsku v roku 1955. Odvtedy sa postavilo na celom svete už viac ako 100 000 mierových stĺpov vo vyše 160 štátoch.

Slávnostné postavenie mierových stĺpov sa uskutočnilo za početnej účasti zástupcov 49 škôl, klubov, organizácií a rôznych subjektov prevažne z Košíc a širokého okolia, ale aj zo stredného a západného Slovenska, ktorí do základov stĺpov  vkladali  mierové posolstvá. Pamätný kameň pri príležitosti prvého výročia projektu Mierovej hory sa odhalil 23. mája 1998 a odvtedy sa slávnosti posolstiev mierových stĺpov konajú každoročne vždy v poslednú májovú nedeľu. Iniciátorom tohto projektu je PaeDr. Klára Hodničová, programová riaditeľka OZ Humatrend, zakladateľka nadácie Zdravé školy a mierová reprezentantka v OSN – Oddelenie pre styk s verejnosťou.

Štyridsaťdeväť stĺpov symbolizuje počet Zdravých škôl – členov OZ Zdravé školy a zároveň umiestnenie Slovenska na 49. rovnobežke. Trojuholníky vyjadrujú podporu fyzického, duševného a duchovného rastu človeka. Projekt bol hodnotený ako projekt storočia v roku 2000 a má symbolizovať zachovanie mieru v Európe.