Kojšovská hoľa turistický ráj

Kojšovská hoľa je jedným z najčastejších cieľov  turistických výstupov. Predurčuje ju k tomu poloha v samom srdci východnej časti Volovských vrchov a blízkosť  druhého najväčšieho mesta na Slovensku. Križuje sa tu viacero turisticky značkovaných chodníkov, vychádzajúcich z rôznych svetových strán. Tie umožňujú výstupy na vrchol hviezdicovým spôsobom. A po výstupe dobre padne oddych a občerstvenie v horskej chate Erika, ktorý ponúka návštevníkom aj možnosť ubytovania v novozrekonštruovanej chate.

Popri individuálnej turistike sa na Kojšovskú hoľu organizujú hromadné výstupy, ktoré už majú v turistickom kalendári svoje pevné termíny. Je to Silvestrovský výstup, ktorý organizuje v posledný deň roka Klub turistov Víkend a Novoročný výstup turistov  Klubu všestrannej turistiky Košičan pravidelne 1. januára. Zo severnej strany organizuje hromadný výstup na Kojšovskú hoľu turistický oddiel Horal Kojšov z Kojšova a z južnej strany turistický výstup turistický oddiel Zlatá Idka 22. augusta na počesť výročia SNP. K tejto akcii možno zaradiť aj každoročné stretnutie priamych i nepriamych účastníkov partizánskeho odboja z obcí Kojšov a Zlatá Idka na chate Erika pri príležitosti spomienkových osláv SNP spojené s malou slávnosťou, tiež 22. augusta. Posledná májová nedeľa je zasa tradične vyhradená hromadnému výstupu mládeže – žiakov košických škôl a škôl z okolitých obcí, ktorý organizuje Občianske združenie HUMATREND Mierové školy Košice pod názvom výstup na  Mierovú horu.