Dolina Kojšovského potoka

Druhá severná dolina má východisko vo veľkej podhorskej obci Kojšov. Dolinou Kojšovského potoka, zvanou tiež Rieka, vedie lesná cesta, ktorá smeruje najskôr k juhovýchodu a neskôr veľkým oblúkom obchádza celý mohutný masív Kojšovskej hole od juhu. Spočiatku je asfaltovaná, postupne už iba spevnená, v najvrchnejšej časti vozová, zjazdná iba terénnymi vozidlami. Za poslednými domami Kojšova je lemovaná sviežimi lúkami a brehovými porastmi, po 1 kilometri sa ponára do súvislého lesa, iba sporadicky prerušovaného menšími čistinkami . Ešte pred vstupom do lesa  sa otvárajú pekné pohľady na romantické skalné útesy a bralá Turnísk, ktoré ovenčujú juhozápadné strmé svahy Murovanej skaly. Asi 2 km od stredu obce na lúke, zvanej Pod Minárkou, vyúsťuje zľava úžľabina s menším jarkom, popri ktorom možno na jar vidieť krásne zárasty bielo kvitnúceho liečivého cesnaku medvedieho. V priľahlom lese vytvára doslova plantáže. Celá dolina sa postupne stáča na juh až juhozápad a priberá ďalší jarček, tentoraz z pravej strany. Na začiatku bočnej dolinky stojí stará maštaľ, ešte pred ňou málo  zreteľný lesný chodník vystupuje po svahu k poľovníckej chate Ždiar. Tesne za maštaľou odbočuje cez potok ďalšia lesná cesta v protismere vľavo do sedla pod Suchou horou, pokračujúca v niekoľkých zákrutách až do Opátky. Dolina zovretá z pravej strany Kojšovskou hoľou, zľava Okrúhlou a hlavným Voloveckým hrebeňom sa zužuje a cesta naberá väčšie stúpanie. Tu už má čisto západný smer a býva, najmä na jar, podmáčaná vodami potoka. Napokon v nadmorskej výške 950 m vychádza z lesa pod južné holiny Kojšovskej hole. Otvárajú sa pohľady na  Zlatoidskú horu. Enklávami horských lúk a lesných porastov pokračuje táto lesná cesta k dolnej stanici lyžiarskeho vleku areálu Ski park Erika, asi 500 m pod čajovňou. Neďaleko odtiaľ, v nadmorskej výške 1102 m je vlastný prameň Kojšovského potoka.

Dolina Rieky je iba sporadicky využívaná pre výstup na Kojšovskú hoľu. V minulosti slúžila  ako prístupová komunikácia k maštaliam v čase chovu a pasenia dobytka na holi, neskôr pre zvoz dreva. Perspektívne sa uvažovalo s vybudovaním spevnenej komunikácie pod Peciská, cez ktorú by Kojšov bol prepojený na projektovaný lyžiarsky vlek umožňujúci výhodnejší výstup na vrchol Kojšovskej hole.

Celá dolina Rieky z Kojšova až po lyžiarsky areál  je dlhá 8 km a má prevýšenie  555 m. Výstup na ňu trvá 2 hodiny a 45 minút.